Produkcja technologicznych maszyn dla oczyszczania ścieków to główne czynności, które stawia przed sobą firma Montech. Mimo to skupia na produkcji się także innych towarów wysokiej klasy, służących do ochrony środowiska naturalnego.

Urządzenia, w które można zaopatrzyć się w tej firmie, to maszyny oddzielające nieczystości w stanie stałym i stanie płynnym (prasa filtracyjna różnych typów), odwadniające, transportujące, sprawdzające się przy higienizacji osadów ściekowych i inne.

Prasa taśmowa to unowocześniona technologia służąca do szczegółowego odwadniania osadów różnego rodzaju z mniejszych i średniej wielkości komunalnych oczyszczalni, ze stacji uzdatniania wody oraz z zakładów przemysłowych, takich jak mleczarnie albo zakłady papiernicze. Ten rodzaj urządzenia w przedsiębiorstwie Montech oferowany jest w kilku rodzajach. Maszyna wyposażona jest m.in.

w dozownik obrotowy, dwa motoreduktory, a wytworzona została w całościze stali kwasoodpornej. Prasa komorowa szczególnie jest zdatna przy odwadnianiu groźnych nalotów, ponieważ odfiltrowuje skażone części stałe od cieczy. Ich najczęstsze użycie jest dostrzegalne w przemyśle spożywczym, cukierniczym, medycznym, piwowarskim, przy przetwórstwie warzyw i owoców itd. Przedsiębiorstwo Montech ma możliwość zagwarantować skuteczność funkcjonowania urządzenia: 30% w oczyszczalniach komunalnych i 80% w przemysłowych. Ponieważ osady ze ścieków są sporym utrudnieniem dla działalności oczyszczalni ścieków, aby je wyeliminować, wybiera się specjalną technologię, jaką okazuje się higienizacja osadów. Polega ona na mieszaniu ich z wapnem palonym albo odrębnymi składnikami o właściwościach higienizujących.

Montech oferuje sprzęty tego rodzaju o wydajności od 1m3/h do 60m3/h.

Są zbudowane z: silosa, dozownika komponentu higienizującego, przenośnika, mieszalnika. Profesje przedsiębiorstwa Montech zwiększają się, dzięki czemu jest ona w stanie zwiększać zakres swojej działalności. Podejmuje się także budowania, rozbudowywania, przebudowywania oczyszczalni ścieków, znajdujących się na terenie miast albo gmin. Oferta jest szeroka, dlatego warto skorzystać z doświadczenia w branży, jakie proponuje firma Montech..